TIVIA Keski-Suomi

Toimet

Hallituksen jäsenten tehtäväkuvaukset

Hallituksen jäsenten vastuualueet ja tehtävät määritellään vuosittain hallituksen järjestäytymiskokouksessa.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Puheenjohtaja pitää yhteyttä TIVIAan sekä osallistuu liittoyhteisön toiminnan kehittämiseen. Tehtäviin kuuluu myös yhdistyksen toiminnan suunnittelu ja koordinointi.

Sihteeri

Sihteerin tehtäviin kuuluu laatia pöytäkirjat johtokunnan kokouksista ja huolehtia yhdistyksen postista.

Rahastonhoitaja

Rahastonhoitajan tehtäviin kuuluu hoitaa yhdistyksen päivittäisiin raha-asioihin liittyviä tehtäviä; mm. yhdistyksen laskujen maksaminen, avustaminen talousseurannassa ja kirjanpidosta vastaaminen.

Opiskelijayhdyshenkilö

Opiskelijayhdyshenkilön tehtäviin kuuluu luoda ja ylläpitää hyviä yhteistyösuhteita paikallisten oppilaitosten ja korkeakoulujen sekä opiskelijoiden ainejärjestöjen kanssa.

Viestintävastaava

Viestintävastaavan tehtäviin kuuluu jäsentiedotteen laatiminen sekä eri viestintäkanavien ylläpito ja kehittäminen.