TIVIA Keski-Suomi

Stipendirahasto

Keski-Suomen tietojenkäsittely-yhdistys, Ketky ry on v. 2011 perustanut stipendirahaston, josta jaetaan vuosittain tunnustuspalkintoja ansioituneille keskisuomalaisille informaatio- ja viestintäteknologian alan opinnäytetöiden ja muiden tietotöiden tekijöille.

Keski-Suomen tietojenkäsittely-yhdistys ry on syyskokouksessaan 2019 päättänyt muuttaa nimensä TIVIA Keski-Suomi ry:ksi.

Stipendirahaston tavoitteena on palkita laadukkaita ja oivaltavia informaatio- ja viestintäteknologian töitä keskisuomalaisissa oppilaitoksissa ja yrityksissä sekä samalla osaltaan edistää ICT-alan kehittymistä, osaamista ja näkyvyyttä Keski-Suomessa. Tunnustuspalkintoja pyritään jakamaan vuosittain yhdestä kolmeen kappaletta. Stipendien määrän ja suuruuden päättää TIVIA Keski-Suomen hallituksen koolle kutsuma stipenditoimikunta tehtyjen esitysten perusteella.

 

Vuoden 2019 stipendit on jaettu. Seuraava hakuaika julkaistaan erikseen.

Esitykset stipendin saajiksi pyydetään kuvaamaan alla olevalla lomakkeella.

Hakemuslomake

Application form

 

Jaetut tunnustuspalkinnot:

2019

Tunnustuspalkintojen ehdotuksilta toivottiin erityisesti tutkimuksen tai käytännön kannalta merkittäviä ICT-aiheisia opinnäytetöitä sekä oppilaitoslähtöisiä ICT-alan startup-yrityksiä tai menestyksekkäästi yrityksiin kaupallistettuja tutkimustuloksia tai tuotteita viimeisen viiden vuoden ajalta.

Tutkimuksen tai käytännön kannalta merkittäviä ICT-aiheisia opinnäytetöitä

 • Tunnustuspalkinto: Joni Korpihalkola, IT-alan opinnäytetyö (Forecasting Nord Pool’s Day-ahead hourly spot prices in Finland)

Oppilaitoslähtöisiä ICT-alan startup-yrityksiä tai menestyksekkäästi yrityksiin kaupallistettuja tutkimustuloksia tai tuotteita viimeisen viiden vuoden ajalta

 • Tunnustuspalkinto: Shareway Oy
 • Kunniamaininta: Zaibatsu Interactive

Merkittävä työelämä/ura-maininta, Nuori kyky

 • Tunnustuspalkinto: Emil Ahonen
 • Tunnustuspalkinto: Valtteri Koskivuori
 • Kunniamaininta: Nikolay Kuznetsov

2018

Tunnustuspalkintoja ei jaettu.

2017

Vuoden 2017 tunnustuspalkintojen teemana oli Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi suomalaisen ja erityisesti keskisuomalaisen ICT-alan kehitys, vahvuudet ja kyky uudistua muuttuvassa yhteiskunnassa.

Tunnustuspalkinnot

 • Artturi Juvonen, IT-alan opinnäytetyö (Kuluttajaohjelmistoradion käyttäminen TETRA-järjestelmän viestitiedusteluun)
 • Lari Lantela, IT-alan opinnäytetyö (Web-sovellustason palomuuri osana kerroksellista suojausarkkitehtuuria)

Kunniamaininnat

 • Jyväskylän Huoneteatteri (yli 50-vuotisesta aktiivisesta toiminnasta ja digitaalisten elementtien hyödyntämisestä)
 • Pekka Neittaanmäki, työelämän tunnustuspalkinto (elämäntyöstä Jyväskylän yliopiston IT-koulutuksessa sen koko 50-vuotisen historian aikana)

2016

Teemavuotena Ketky ry halusi nostaa esiin Tikkakoskella toimivan Ilmasotakoulun merkityksen Keski-Suomen maakunnalle ja koko maalle tärkeänä turvallisuus- ja IT-alan korkeakoululaitoksena.

Tunnustuspalkinnot

 • Mika Nieminen, Työelämän IT-tunnustuspalkinto (Ilmavoimien kadettien verkkotyötilojen ja verkko-opetuksen kehittäminen)
 • Antti Kortelainen, Paras IT-alan opinnäytetyö (Ilma-aluksiin kohdistuvia kyberuhkia käsittelevä pro gradu -tutkielma)
 • Mika Lehtinen, Jyväskylän yliopiston paras IT-alan opinnäytetyö (Selainpohjaisten ohjelmien tietoturvaa käsittelevä pro gradu -tutkielma)

Kunniamaininnat

 • Johanna Hänninen (Kyberfyysisten järjestelmien ja palveluiden arvon yhteisluontia business-to-business -kontekstissa käsittelevä pro gradu -tutkielma)

2015

Tunnustuspalkinnot

 • Pasi Hulkko, Insinöörityö (Avoimen lähdekoodin puhelinkeskussovellusten implementaatio)
 • Maj-Lis Rantala, Maisterityö (IT-teknologiaa ikääntyvien kotona asumista turvaamassa)
 • Henri Pirkkalainen, Väitös (Globally distributed knowledge sharing in social software environments: barriers and intervention)

Kunniamaininnat

 • Marko Rintamäki
 • Jaana Kuula
 • Magister Solutions Oy

2014

Tunnustuspalkinnot

 • Juho Myllys, Insinöörityö (Keskitetyn käyttäjähallinan suunnittelu ja toteuttaminen Kansaneläkelaitoksen aktiivilaitteisiin)
 • Juha Soikkeli, Maisterityö (Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän vaikuttavuuden seuranta Balanced Scorecardilla)
 • Markus Salo, Väitös (Explaining User’s Critical Incidents of Physical Mobile Interactions)
 • Magister Solutions Oy, Innovatiivisuus (Discovering knowledge in various applications with a novel hyperspectral imager)

2013

Tunnustuspalkinnot

 • Tuomo Korhonen (Mobiilin kriisiviestinnän kehittämis- ja testaustyö)

Kunniamaininnat

 • Jari Alamaa
 • Olli Kauppinen
 • Janne Riekkinen

2012

Tunnustuspalkinnot

 • Tomi Leinonen, opinnäytetyö (Stresstech Oy: Stresstech 1000 – Testausjärjestelmä mittalaitteiden testaamiseen)

Kunniamaininnat

 • Janne Saarela
 • Vimention-tiimi

2011

Tunnustuspalkinnot

 • Ismo Pellikka (Innovatiivinen toimintakonsepti biovarantojen arviointiin miehittämättömästä lennokista käsin)
 • Mikko Huumonen (Mobiilisovellus poliisin keskinäiseen tilannetietoisuusviestintään kenttäolosuhteissa)

Kunniamaininnat

 • Ritva-Liisa Järvelä
 • Antti-Jussi Lakanen