Keski-Suomen tietojenkäsittely-yhdistys ry

Stipendirahasto

Keski-Suomen tietojenkäsittely-yhdistys, Ketky ry on v. 2011 perustanut stipendirahaston, josta jaetaan vuosittain tunnustuspalkintoja ansioituneille keskisuomalaisille informaatio- ja viestintäteknologian alan opinnäytetöiden ja muiden tietotöiden tekijöille.

Stipendirahaston tavoitteena on palkita laadukkaita ja oivaltavia informaatio- ja viestintäteknologian töitä keskisuomalaisissa oppilaitoksissa ja yrityksissä sekä samalla osaltaan edistää ICT-alan kehittymistä, osaamista ja näkyvyyttä Keski-Suomessa. Tunnustuspalkintoja pyritään jakamaan vuosittain yhdestä kolmeen kappaletta. Stipendien määrän ja suuruuden päättää Keski-Suomen tietojenkäsittely-yhdistyksen hallituksen koolle kutsuma stipenditoimikunta tehtyjen esitysten perusteella.

Vuoden 2018 tunnustuspalkinnon teema ja hakuaika ilmoitetaan myöhemmin vuoden aikana.

Esitykset stipendin saajiksi tulevina vuosina pyydetään kuvaamaan alla olevalla lomakkeella.

Hakemuslomake

 

Jaetut tunnustuspalkinnot:

2017

Vuoden 2017 tunnustuspalkintojen teemana oli Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi suomalaisen ja erityisesti keskisuomalaisen ICT-alan kehitys, vahvuudet ja kyky uudistua muuttuvassa yhteiskunnassa.

Tunnustuspalkinnot

 • Artturi Juvonen, IT-alan opinnäytetyö (Kuluttajaohjelmistoradion käyttäminen TETRA-järjestelmän viestitiedusteluun)
 • Lari Lantela, IT-alan opinnäytetyö (Web-sovellustason palomuuri osana kerroksellista suojausarkkitehtuuria)

Kunniamaininnat

 • Jyväskylän Huoneteatteri (yli 50-vuotisesta aktiivisesta toiminnasta ja digitaalisten elementtien hyödyntämisestä)
 • Pekka Neittaanmäki, työelämän tunnustuspalkinto (elämäntyöstä Jyväskylän yliopiston IT-koulutuksessa sen koko 50-vuotisen historian aikana)

2016

Teemavuotena Ketky ry halusi nostaa esiin Tikkakoskella toimivan Ilmasotakoulun merkityksen Keski-Suomen maakunnalle ja koko maalle tärkeänä turvallisuus- ja IT-alan korkeakoululaitoksena.

Tunnustuspalkinnot

 • Mika Nieminen, Työelämän IT-tunnustuspalkinto (Ilmavoimien kadettien verkkotyötilojen ja verkko-opetuksen kehittäminen)
 • Antti Kortelainen, Paras IT-alan opinnäytetyö (Ilma-aluksiin kohdistuvia kyberuhkia käsittelevä pro gradu -tutkielma)
 • Mika Lehtinen, Jyväskylän yliopiston paras IT-alan opinnäytetyö (Selainpohjaisten ohjelmien tietoturvaa käsittelevä pro gradu -tutkielma)

Kunniamaininnat

 • Johanna Hänninen (Kyberfyysisten järjestelmien ja palveluiden arvon yhteisluontia business-to-business -kontekstissa käsittelevä pro gradu -tutkielma)

2015

Tunnustuspalkinnot

 • Pasi Hulkko, Insinöörityö (Avoimen lähdekoodin puhelinkeskussovellusten implementaatio)
 • Maj-Lis Rantala, Maisterityö (IT-teknologiaa ikääntyvien kotona asumista turvaamassa)
 • Henri Pirkkalainen, Väitös (Globally distributed knowledge sharing in social software environments: barriers and intervention)

Kunniamaininnat

 • Marko Rintamäki
 • Jaana Kuula
 • Magister Solutions Oy

2014

Tunnustuspalkinnot

 • Juho Myllys, Insinöörityö (Keskitetyn käyttäjähallinan suunnittelu ja toteuttaminen Kansaneläkelaitoksen aktiivilaitteisiin)
 • Juha Soikkeli, Maisterityö (Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän vaikuttavuuden seuranta Balanced Scorecardilla)
 • Markus Salo, Väitös (Explaining User’s Critical Incidents of Physical Mobile Interactions)
 • Magister Solutions Oy, Innovatiivisuus (Discovering knowledge in various applications with a novel hyperspectral imager)

2013

Tunnustuspalkinnot

 • Tuomo Korhonen (Mobiilin kriisiviestinnän kehittämis- ja testaustyö)

Kunniamaininnat

 • Jari Alamaa
 • Olli Kauppinen
 • Janne Riekkinen

2012

Tunnustuspalkinnot

 • Tomi Leinonen, opinnäytetyö (Stresstech Oy: Stresstech 1000 – Testausjärjestelmä mittalaitteiden testaamiseen)

Kunniamaininnat

 • Janne Saarela
 • Vimention-tiimi

2011

Tunnustuspalkinnot

 • Ismo Pellikka (Innovatiivinen toimintakonsepti biovarantojen arviointiin miehittämättömästä lennokista käsin)
 • Mikko Huumonen (Mobiilisovellus poliisin keskinäiseen tilannetietoisuusviestintään kenttäolosuhteissa)

Kunniamaininnat

 • Ritva-Liisa Järvelä
 • Antti-Jussi Lakanen