TIVIA Keski-Suomi

Historia

Ketky:n historia-osio on jaettu alasivuille seuraaviin osiin:

Erityiskiitokset historia-sivuista seuraaville:

 • Vuoden 2016 hallitukselle (Ketkyn sivujen tietojen siirto Drupal-alustalle ja tietojen yhtenäistäminen).
 • Vuoden 1997 hallitukselle (Hallitus teki erinomaista työtä siirtäessään hajanaiset paperimuistot kirjaksi "Ketky 25 vuotta - Juhlajulkaisu").
 • Vuoden 1998 hallitukselle (Hallitus perusti Ketkyn arkistokaapin).
 • Markku Jaatiselle, joka oli aktiivijäsen 1990-luvun puolivälissä ja julkaisi paljon kiitosta saanutta Ketky-lehteä.
 • Petri Linqvistille, joka toteutti historiasivut ja päivitti tietoja vuoteen 2003 saakka.

Lisätietoja tarvitaan seuraavilta vuosilta:

 • 1977 Lisää tietoa pientietokonekerhon toiminnasta.
 • 1980 Mitä Kekkosen kanssa puheltiin Tekniikka 80-messuilla?
 • 1983 Tiedot toiminnasta puuttuvat.
 • 1984 Tiedot toiminnasta ovat hajanaisia.
 • 1988 Tiedot puuttuvat lähes kokonaan
 • 1993 Tiede ja mikrot ry?
 • 2002 Kuvia Ketkyn juhlista, jne.

Kaikki muistelut Ketkyn vuosien varrelta ovat tarpeellisia niin aikaisempien hallituksien puheenjohtajilta kuin jäseniltäkin. Kaikki kuvat Ketkyn tilaisuuksista ovat erittäin tervetulleita.