Ketky ry

Ketkyn vuoden 2011 stipendit jaettu (24..20)

Ketkyn stipendirahaston stipenditoimikunta on päättänyt jakaa seuraavat stipendit ja kunniamaininnat vuonna 2011:

1. Ensimmäinen tunnustuspalkinto: Innovatiivinen toimintakonsepti biovarantojen arviointiin miehittämättömästä lennokista käsin.
Kilpailutyön tekijä: tutkija Ismo Pellikka, Jyväskylän yliopisto, Tietotekniikan laitos

2. Toinen tunnustuspalkinto: Mobiilisovellus poliisin keskinäiseen tilannetietoisuusviestintään kenttäolosuhteissa
Kilpailutyön tekijä: FM Mikko Huumonen, Vaajakoski

3. Ensimmäinen kunniamaininta: Tieto- ja viestintätekniikan istuttaminen luonnolliseksi osaksi alakoulun opettajien koulutyötä
Kilpailutyön tekijä: Tietotekniikan didaktiikan lehtori Ritva-Liisa Järvelän johtama tietotekniikan aineenopettaja- ja luokanopettajaopiskelijoiden projektiryhmä, Jyväskylän yliopiston Opettajankoulutuslaitos

4. Toinen kunniamaininta: Innovatiivinen opetuskonsepti nuorille suunnattuun ohjelmointikoulutukseen
Kilpailutyön tekijät: tietotekniikan lehtori Vesa Lappalainen ja yliopiston opettaja Antti-Jussi Lakanen, Jyväskylän yliopiston Tietotekniikan laitos

Tunnustuspalkinnot ja niihin liittyvät stipendit luovutettiin Ketkyn syyskokouksen yhteydessä 13.12.2011 jossa palkitut pitivät lyhyet esitelmät palkituista teoksistaan.

Ketky jakaa tunnustuspalkintoja myös vuonna 2012 ja niiden hakemisesta tiedotetaan tarkemmin Ketkyn sivustolla kevään aikana.

Kuvassa oikealla ensimmäisen tunnustuspalkinnon saanut Ismo Pellikka, vasemmalla toisen tunnustuspalkinnon saanut Mikko Huumonen ja keskellä Ketkyn hallituksen puheenjohtaja Ilkka Varinen.

stipendi2011

Takaisin uutislistaan