Ketky ry

Ketkyn vuoden 2014 tunnustuspalkinnot (09.04.2014)

Ketkyn vuoden 2014 tunnustuspalkinnot on myönnetty.

Insinöörityö: Myllys Juho
Myllys on työssään ”Keskitetyn käyttäjähallinan suunnittelu ja toteuttaminen Kansaneläkelaitoksen aktiivilaitteisiin” taidokkaasti hyödyntänyt ammattikorkeakoulun koulutusohjelman koko opetussuunnitelmaa ja opinnäytetyö tuo huomattavia säästöjä toimeksiantajalleen.

Maisterityö: Soikkeli Juha
Soikkelin työssä ’Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän vaikuttavuuden seuranta Balanced Scorecardilla” huomionarvoista on se, että työssä on sekä käytännöllistä että tieteellistä merkitystä.

Väitös: Salo Markus
Väitöskirja ”Explaining User’s Critical Incidents of Physical Mobile Interactions” on saanut erinomaiset arvostelut sekä suomalaisilta että kansainvälisiltä asiantuntijoilta. Salo on myös tutkimustyön tuloksena tuottanut monia referoituja julkaisuja, saanut kunniamainintoja ja apurahoja.

Innovatiivisyys: Pölönen Ilkka
Pölösen väitös ”Discovering knowledge in various applications vith a novel hyperspectral imager’ on innovatiivinen, laadukas ja oivaltava työ kuvaten niitä mahdollisuuksia, joita tietotekniikan uudet menetelmät voivat tarjota tulevaisuudessa. Väitös on alkusoitto spektrikamerasta saatujen hyötyjen kartoittamiseen eri sovellusalueille, esim. terveydenhoitoon.

Palkinnot jaettiin 8.4.2014 Keski-Suomen ICT -tulevaisuuspäivillä.

Takaisin uutislistaan