Ketky ry

Ketkyn vuoden 2012 tunnustuspalkinnot päätetty (03.10.2012)

Ketkyn stipendirahaston stipenditoimikunta on päättänyt jakaa seuraavat stipendit ja kunniamaininnat vuonna 2012:

1. Tunnustuspalkinto: stipendi Tomi Leinoselle kiitettävällä arvosanalla palkitusta opinnäytetyöstä ”Stresstech Oy: Stresstech 1000 – Testausjärjestelmä mittalaitteiden testaamiseen”.
Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda luotettava, helppokäyttöinen ja toimiva järjestelmä jolla tulevaisuudessa testataan lähetettävät niin uudet kuin huoltoon tulleet mittalaitteet sekä saada järjestelmästä tietoa jolla kehitetään mittalaitteiden laadukkuutta ja luotettavuutta. Opinnäytetyö oli poikkeuksellisen laaja sisältäen laitteiston ja ohjelmiston suunnittelun, tekemisen, testauksen ja käyttöönoton. Opinnäytetyön tavoitteet saavutettiin hyvin ja järjestelmä otettiin käyttöön välittömästi.

2. Ensimmäinen kunniamaininta: Janne Saarela opinnäytetyöstä aiheesta ”Opinsys Oy: Opetuskäyttöön suunnattujen pienten yhteistyösovellusten kehitys”.
Opinnäytetyön tuloksena selvisi peruskoulujen ja lukioiden tietoteknisiä ongelmakohtia ja tarpeita sekä ajatuksia opetusteknologian tulevaisuuden kehityssuunnasta. Yhdestä opinnäytetyön aikana syntyneistä sovellusideoista kehitettiin toimiva prototyyppi josta on saatu hyvää palautetta ja sitä aiotaan jatkokehittää.

3. Toinen kunniamaininta: Vimention-tiimille sosiaalisen median palvelualustasta
Vimention-tiimi on kehittänyt sosiaalisen median palvelualustan joka on saanut myös kansainvälistä huomiota. Palvelualustan avulla pystytään tällä hetkellä välittämään kuvia ja tekstiä ja myöhemmin myös mm. videokuvaa. Palvelu sijoittaa kartalle käyttäjien kuvat ja tekstit jolloin palvelun käyttäjät saavat selville mitä ympärillä ja maailmalla tapahtuu.

Ketky jatkaa tunnustuspalkintojen myöntämistä myös vuonna 2013 ja niiden hakemisesta tiedotetaan tarkemmin Ketkyn sivustolla ensi vuoden keväällä.

Takaisin uutislistaan