TIVIA Keski-Suomi

Ketkyn vuoden 2017 tunnustuspalkinnot on jaettu

Ketky ry:n vuoden 2017 tunnustuspalkinnot jaettiin Jyväskylän yliopiston IT-koulutuksen 50-vuotispäivän juhlatilaisuudessa perjantaina 17.11.2017. Vuoden 2017 tunnustuspalkintojen teemana oli Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi suomalaisen ja erityisesti keskisuomalaisen ICT-alan kehitys, vahvuudet ja kyky uudistua muuttuvassa yhteiskunnassa.

Ketky ry jakaa tunnustuspalkintoja ansioituneille keskisuomalaisille informaatio- ja viestintäteknologian alan opinnäytetöiden ja muiden tietotöiden tekijöille. Ketkyn stipendirahaston toimikuntaan kuului tänä vuonna Jyväskylän Yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän ammattiopiston ja Ilmasotakoulun edustajia. Toimikunta päätti hakemusten perusteella jakaa 2 tunnustuspalkintoa opinnäytetöille, yhden kunniamaininnan sekä yhden työelämän tunnustuspalkinnon.

Ensimmäinen tunnustuspalkinto myönnettiin viestiupseeri Artturi Juvoselle hänen opinnäytetyöstään ”Kuluttajaohjelmistoradion käyttäminen TETRA-järjestelmän viestitiedusteluun”. Ilmasotakoulussa toteutettu työ kuvaa niitä IT-alan valmiuksia, joita modernissa maanpuolustuksessa tarvitaan, ja sopii siksi hyvin Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden teemaan.

Toinen tunnustuspalkinto myönnettiin Lari Lantelalle hänen opinnäytetyöstään ”Web-sovellustason palomuuri osana kerroksellista suojausarkkitehtuuria”. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa Kansaneläkelaitokselle toteutettu työ on laadukas ja aiheeltaan ajankohtainen, sillä julkisiin verkkopalveluihin kohdistuva haitallinen toiminta voi merkittävästi häiritä kansalaisten elämää.

Näiden lisäksi myönnettiin kunniamaininta Jyväskylän Huoneteatterille heidän yli 50-vuotisesta aktiivisesta toiminnasta ja digitaalisten elementtien hyödyntämisestä. Pekka Neittaanmäelle myönnettiin työelämän tunnustuspalkinto hänen elämäntyöstään Jyväskylän yliopiston IT-koulutuksessa sen koko 50-vuotisen historian aikana.

Body (oikea sarake):