Keski-Suomen tietojenkäsittely-yhdistys ry

Ketkyn vuoden 2016 tunnustuspalkinnot

Tikkakosken Ilmasotakoulussa annettava IT- ja kyberturvallisuuden koulutus palkitaan Keski-Suomen vuoden 2016 IT-tunnustuspalkinnolla

Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry:n aluejärjestö Keski-Suomen tietojenkäsittely-yhdistys Ketky ry palkitsee Tikkakoskella toimivassa Ilmasotakoulussa annettavan informaatioteknologian ja kyberturvallisuuden koulutuksen vuoden 2016 IT-tunnustuspalkinnolla.

Tunnustus myönnetään palkitsemalla insinöörikapteeni, FT, DI Mika Nieminen työelämän IT-tunnustuspalkinnolla ilmavoimien kadettien verkkotyötilojen ja verkko-opetuksen kehittämisestä ja yliluutnantti Antti Kortelainen parhaan IT-alan opinnäytetyön palkinnolla ilma-aluksiin kohdistuvia kyberuhkia käsittelevästä pro gradu – tutkielmasta.

Ketky ry jakaa vuosittain tunnustuspalkintoja maakunnan IT-alan edistämisessä ansioituneille toimijoille ja parhaiden opinnäytetöiden tekijöille. Vuoden 2016 tunnustuspalkintojen teemana on turvallinen yhteiskunta. Teemavuotena Ketky ry haluaa nostaa esiin Tikkakoskella
toimivan Ilmasotakoulun merkityksen Keski-Suomen maakunnalle ja koko maalle tärkeänä turvallisuus- ja IT-alan korkeakoululaitoksena.

Lisäksi Ketky ry palkitsee Jyväskylän yliopiston parhaan IT-alan opinnäytetyön palkinnolla Mika Lehtisen tietotekniikan laitoksella tekemästä selainpohjaisten ohjelmien tietoturvaa käsittelevästä pro gradu –tutkielmasta sekä kunniamaininnalla KTM Johanna Hännisen tietojenkäsittelytieteiden laitoksella tekemästä kyberfyysisten järjestelmien ja palveluiden arvon yhteisluontia business-to-business –kontekstissa käsittelevästä pro gradu –tutkielmasta.

Artikkelilaji: