Keski-Suomen tietojenkäsittely-yhdistys ry

Ketkyn IT-tunnustuspalkinnot haettavana teemalla ’tavoitteena turvallinen yhteiskunta’

Ketkyn tietotekniikan stipendirahaston vuosittainen tunnustuspalkintojen haku on käynnissä. Stipendirahaston tavoitteena on palkita laadukkaita ja oivaltavia informaatio- ja viestintäteknologia-alan töitä keskisuomalaisissa oppilaitoksissa, yrityksissä, viranomaisorganisaatioissa ja muissa yhteisöissä sekä samalla osaltaan edistää ICT-alan kehittymistä, osaamista ja näkyvyyttä Keski-Suomessa. Tämän vuoden tunnustuspalkinnon teemana on turvallinen yhteiskunta, joten arvostamme hakemuksissa erityisesti turvallisuusnäkökohdan huomioonottamista. Myös muita aiheita käsittelevät tietotekniikan työt huomioidaan.

Hakuaika on 18.1. – 22.2.2016.

Täytä hakemus.

 

Artikkelilaji: