Ketky ry

Hallituksen jäsenten tehtäväkuvaukset

Hallituksen jäsenten vastuualueet ja tehtävät määritellään vuosittain hallituksen järjestäytymiskokouksessa.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Puheenjohtaja pitää yhteyttä Tietotekniikan liittoon sekä osallistuu liittoyhteisön toiminnan kehittämiseen. Tehtäviin kuuluu myös yhdistyksen toiminnan suunnittelu ja koordinointi.

Sihteeri

Sihteerin tehtäviin kuuluu laatia pöytäkirjat johtokunnan kokouksista sekä huolehtia yhdistyksen postista.

Rahastonhoitaja

Rahastonhoitajan tehtäviin kuuluu hoitaa yhdistyksen päivittäisiin raha-asioihin liittyviä tehtäviä; mm. yhdistyksen laskujen maksaminen, avustaminen talousseurannassa sekä kirjanpidosta vastaaminen.

Järjestövastaava

Järjestövastaavan tehtäviin kuuluu ylläpitää hyviä yhteistyösuhteita erilaisten ATK-alan yhdistysten kanssa, kuten opiskelijoiden ainejärjestöjen ja Tietotekniikan liiton sisaryhdistysten kanssa.

Jäsenvastaava

Jäsenvastaavan tehtäviin kuuluu yhteydenpito yhdistyksen jäseniin sekä uusien jäsenten rekrytointi.

Tiedotusvastaava

Tiedotusvastaavan tehtäviin kuuluu hoitaa yhdistyksen toimintaan liittyvästä tiedotuksesta lehdille, yrityksille ja jäsenistölle. Tiedotusvastaava myös ylläpitää yhdistyksen www-sivuja.