Ketky ry

Stipendirahasto

Keski-Suomen tietojenkäsittely-yhdistys, Ketky ry on perustanut stipendirahaston, josta jaetaan stipendejä ansioituneille keskisuomalaisille informaatio- ja viestintäteknologian alan opinnäytetöiden ja muiden tietotöiden tekijöille.

Stipendirahaston tavoitteena on palkita laadukkaita ja oivaltavia informaatio- ja viestintäteknologian töitä keskisuomalaisissa oppilaitoksissa ja yrityksissä sekä samalla osaltaan edistää ICT-alan kehittymistä, osaamista ja näkyvyyttä Keski-Suomessa. Stipendejä pyritään jakamaan vuosittain yhdestä kolmeen kappaletta. Stipendien määrän ja suuruuden päättää Keski-Suomen tietojenkäsittely-yhdistyksen hallituksen koolle kutsuma stipenditoimikunta tehtyjen esitysten perusteella.

Vuoden 2016 tunnustuspalkinnon teemana on turvallinen yhteiskunta, joten arvostamme hakemuksissa erityisesti turvallisuusnäkökohdan huomioonottamista. Myös muita aiheita käsittelevät tietotekniikan työt huomioidaan. Palkintojen hakuaika on 18.1 – 22.2.2016.

Esityksen stipendin saajaksi voi tehdä alla olevalla lomakkeella ja palauttamalla sen lomakkeessa olevien ohjeiden mukaisesti.

Hakemuslomake