Keski-Suomen tietojenkäsittely-yhdistys ry

Nice ICT

Ketkyn naisverkosto Nice ICT kokoaa ICT-alalla opiskelevat ja työskentelevät naiset yhteen! Toimintaan kuuluu mm. verkostoitumista, yritysvierailuja, uratarinoita ja työpajoja #WomenInTech -hengessä. Tapahtumiin ovat tervetulleita osallistumaan kaikki, joita kiinnostaa naisnäkökulma ja oman ammatillisen identiteetin kehittäminen.

NiceCodeClub

Nice ICT käynnisti keväällä 2018 koodikerhotoiminnan, jossa kerran kuukaudessa kokoonnutaan yhteen kuuntelemaan asiantuntijan opastusta ja työstämään harjoitustehtäviä. Tapaamisia järjestetään pääasiassa lauantaisin klo 10-14 Jyväskylän keskusta-alueella. Kerhoon ovat tervetulleita kaikki osamistasoon katsomatta, ja tyhmiä kysymyksiä ei ole olemassa! Yhdessä ratkomme ongelmia ja autamme toinen toisiamme.

Kevään 2018 kerhotapaamisia olivat:

  • 17.3. GitHub
  • 28.4. WordPress
  • 26.5. SharePoint

Toiminta jatkuu syksyllä, jolloin keskitymme front end -kehitykseen:

  • 27.10. HTML-alkeet
  • 1.12. CSS

Vastaamalla kyselyyn autat meitä kehittämään kerhotoimintaa! Kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko vastata, voit esimerkiksi antaa lomakkeen kautta vain aihe-ehdotuksia.

Nice ICT Jyväskylä

Sähköposti: niceict(at)ketky.fi

Facebook: NiceICTJKL
Twitter: @NiceICTJKL
Instagram: @NiceICTJKL