Ketky ry

Tervetuloa Ketky ry:n sivuille!

Keski-Suomen tietojenkäsittely-yhdistys ry eli Ketky ry on Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset Ry:n (Tivia) Keski-Suomen paikallisyhdistys. Ketky ry:n keskeisintä toimintaa on järjestää jäsenilleen tietoteknistä koulutusta sekä erilaista vapaa-ajan toimintaa.

Tietoa toiminnasta

Ketkyn ja Tivian toiminnasta saat parhaiten tietoa pitämällä Tivian rekisterin sähköpostiosoitteesi ajan tasalla. Sähköpostiosoitteen tarkistus ja muutokset onnistuvat Tivian sivuilla osoitteessa http://tivia.fi/jasenyys/jasentietojen-yllapito.

Profit koulutukset

Ketkyn jäsenenä olet oikeutettu osallistumaan Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan koordinoimiin PROFIT-koulutuksiin. Voit tutustua monipuoliseen koulutustarjontaan PROFIT-portaalissa. Ilmoittautuessasi kursseille muista mainita Ketkyn jäsenyydestä. Saat koulutuksesta 10 % alennuksen.

Liity Ketkyn jäseneksi

Tivia tarjoaa jäsenilleen lehtietujen lisäksi monenlaisia muita etuja. Tutustu etuihin tivian sivulla Tivian paikallisjärjestö Ketky järjestää Keski-Suomessa monenlaisia tapahtumia mm. yritysesittelyjä, iltapäiväluento –koulutuksia, virkistystä, ruokailua ja yhdessä oloa. Liity

Tapahtumat

10.06.2017

Liikuntatapahtuma Peurungassa

Tikkakosken Ilmasotakoulussa annettava IT- ja kyberturvallisuuden koulutus palkitaan Keski-Suomen vuoden 2016 IT-tunnustuspalkinnolla (0..20)

Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry:n aluejärjestö Keski-Suomen tietojenkäsittely-yhdistys Ketky ry palkitsee Tikkakoskella toimivassa Ilmasotakoulussa annettavan informaatioteknologian ja kyberturvallisuuden koulutuksen vuoden 2016 IT-tunnustuspalkinnolla.

Tunnustus myönnetään palkitsemalla insinöörikapteeni, FT, DI Mika Nieminen työelämän IT-tunnustuspalkinnolla ilmavoimien kadettien verkkotyötilojen ja verkko-opetuksen kehittämisestä ja yliluutnantti Antti Kortelainen parhaan IT-alan opinnäytetyön palkinnolla ilma-aluksiin kohdistuvia kyberuhkia käsittelevästä pro gradu – tutkielmasta.

Ketky ry jakaa vuosittain tunnustuspalkintoja maakunnan IT-alan edistämisessä ansioituneille toimijoille ja parhaiden opinnäytetöiden tekijöille. Vuoden 2016 tunnustuspalkintojen teemana on turvallinen yhteiskunta. Teemavuotena Ketky ry haluaa nostaa esiin Tikkakoskella
toimivan Ilmasotakoulun merkityksen Keski-Suomen maakunnalle ja koko maalle tärkeänä turvallisuus- ja IT-alan korkeakoululaitoksena.

Lisäksi Ketky ry palkitsee Jyväskylän yliopiston parhaan IT-alan opinnäytetyön palkinnolla Mika Lehtisen tietotekniikan laitoksella tekemästä selainpohjaisten ohjelmien tietoturvaa käsittelevästä pro gradu –tutkielmasta sekä kunniamaininnalla KTM Johanna Hännisen tietojenkäsittelytieteiden laitoksella tekemästä kyberfyysisten järjestelmien ja palveluiden arvon yhteisluontia business-to-business –kontekstissa käsittelevästä pro gradu –tutkielmasta.

Näytä kaikki uutiset