TIVIA Keski-Suomi

Naisverkostosta voimaa

Tiina Riutan esitys naistenpäivänä Sepän kauppakeskuksessa
Tiina Riutta TIVIAlta puhui naistenpäivänä Sepän kauppakeskuksessa ICT-alan naisten uratarinoista. (Kuva: Sanna Paajoki)

Naistenpäivänä 8.3.2018 kävi Jyväskylässä Sepän kauppakeskuksessa kova kuhina. Keski-Suomen tietojenkäsittely-yhdistyksen ja Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnan väkeä oli kokoontunut järjestämään tapahtumaa, jossa esiteltiin ICT-alan opiskelu-, työllistymis- ja verkostoitumismahdollisuuksia. Alan monipuolisuutta tuotiin esille erilaisilla uratarinoilla ja demonstraatioilla, jotka osoittivat, ettei ICT-ala ole pelkkää koodaamista.

Tapahtumalla pyrittiin kannustamaan erityisesti naisia hakeutumaan alalle. Naisten osuus ICT-alan yritysten työntekijöistä on pieni, jonka vuoksi alalle hakeutuminen ja alalla verkostoituminen saatetaan nähdä haastavana. On vaikeaa löytää esimerkiksi samaistuttavia esikuvia, kun ICT-alaa esitellään mediassa hyvin usein miesnäkökulmasta.

Jyväskylän yliopistossa koulutussuunnittelijana toiminut Ilona Lapinkylä kohtasi työssään päivittäin ICT-alan opiskelijoita. Mielikuvat siitä, että alalla valmistuneet työskentelevät vain koodareina, elivät vahvoina. “ICT-alan opinnot jäivät herkästi kesken, ja naiset olivat sen lisäksi vähemmistössä”, Lapinkylä toteaa.

Näiden kokemusten pohjalta syntyi ajatus toiminnasta, joka sai nimekseen Nice ICT. Lapinkylä ryhtyi järjestämään opiskelijoille yritysvierailuja ja tapaamisia, joissa he pääsivät tutustumaan ICT-alan laajaan kirjoon. Toimintaa suunniteltiin pääasiassa naisnäkökulmasta, mutta tapahtumiin oli kenellä tahansa vapaa pääsy.

Vuonna 2018 Ketky ry ja Nice ICT yhdistivät voimansa, jonka ansiosta naisverkostotoimintaa saatiin laajennettua. Kevään aikana perustettiin koodikerho NiceCodeClub, jossa käsitellään asiantuntijaluentojen ja käytännön harjoitusten kautta ICT-alan erilaisia työtehtäviä. Toiminnan kehittäminen keskittyy yhdessä tekemiseen ja matalaan kynnykseen.

Johanna Kaihlavirta esittelee Githubin käyttöä.
NiceCodeClubin ensimmäisessä tapaamisessa 17.3. Johanna Kaihlavirta Nordcloudilta esitteli GitHubia. (Kuva: Ilona Lapinkylä)

Tiia Rantanen esittelee WordPressia
NiceCodeClubin toisessa tapaamisessa 28.4. Tiia Rantanen opasti WordPressin käyttöä Zeeland Familyn tiloissa. (Kuva: Ilona Lapinkylä)

Teksti on julkaistu Tivi-lehdessä TIVIA News -jäsenliitteessä toukokuussa 2018.

SannaP